Lưu ý Tránh mất đồ khi hòm đồ cá nhân full

Khi hòm đá cá nhân trên người nhân vật full

Tuyệt đối ko sài chuột phải cất đồ để tránh bị mất

BQT mu kính báo !

View more latest threads same category: